2016: Nano 2016
Nano 2016

4th International Conference “Nanotechnologies”, 2016 October 24 – 27, Tbilisi, Georgia (Nano 2016)

ABSTRACTS

Alex Gerasomov, Levan Chkhartishvili
4th International Conference “Nanotechnologies”
PDF