2010: Nano 2010
Nano 2010

1st International Conference “Nanochemistry – Nanotechnologies”, 23 – 24 March 2010, Tbilisi, Georgia (Nano 2010)